top of page

LİDERLİK EĞİTİMLERİ

target.png

ATEŞLE BUZ ARASINDA LİDERLİK

NEDİR?

Ateşle Buz Arasında: Liderlik Eğitimi, kurumların istihdam ettiği yöneticilerin, gerek birbiri arasında gerekse de bağlı bulunan ekipleri karşısında liderlik özellikleriyle öne çıkmalarını, şirkete değer ve güç katmak üzere önemli gelişimler elde etmelerini sağlayan çok güçlü bir liderlik programıdır.

Bağlı ekibini güçlü ve uyumlu şekilde yönlendiren liderlere sahip bir kurumun sektörünün lideri olmasındaki temel ihtiyaçtır.

NEYE YARAR ?

  • Son 20 yılda değişen yönetim ve dönüşen liderlik kavramlarının anlaşılmasını sağlar.

  • Katılımcıların liderliğin temel yetkinlikleri, bu yetkinliklerin nasıl geliştirileceğine dair detaylı bilgilerle gelişmelerini sağlar.

  • Liderliğin gücünü aldığı meşruiyet ve erk kavramlarının nasıl oluşturulacağını, sistematik olarak otoritenin kullanımının nasıl sağlanacağını detaylarıyla öğrenme fırsatı sunar.

  • Sadece teorik değil, çok detaylı vaka analizleri ve role-playler ile gelişime önemli katkı sağlanır.

Critical_Thinking_.png

ANALİTİK DÜŞÜN, STRATEJİK DAVRAN

NEDİR?

Liderliğin iki temel becerisi olan, "tespit" ve "karar alma" süreçlerine adanmış, çok etkili bir liderlik / kişisel gelişim eğitim programıdır. Bilgi çağı ve dijitalleşme içerisinde kişilerin artık bilgiden çok anlama, anlamlandırma ve bunları amaç doğrultusunda kullanabilmek için karar alma becerilerini kazanmaları elzemdir. Bu eğitim programı hem işinizi hem de sosyal hayatınızı oldukça kolaylaştıracak.

NEYE YARAR ?

  • Analitik düşünce sistemi iletişimde çatışmaların önüne geçerken, karar alma süreçlerini kolaylaştırır.

  • Amaç dahilinde proaktif hareket edebilmek için analitik düşünmek şarttır. Eğitimimiz analitik düşünceye adanmıştır.

  • Katılımcıların karar alma yöntemleri ve süreçlerini algılaması, hedefler kapsamında yönetim becerisi göstermesini sağlar.

  • Eğitime katılanların karşılaşılan durumlara çözüm odaklı yaklaşmasına önemli katkıda bulunur.

  • Kurumda yapılan / yapılacak stratejik hamlelerin bireylere ulaşması, yönetim süreçlerinin stratejik ilkelerle hareket etmesi kitlesel başarının artmasını sağlar.

bottom of page