top of page

İLETİŞİM EĞİTİMLERİMİZ

İletişim bizleri diğer canlılardan ayıran en temel özelliğimiz. İletişimde ustalaşmak hem iş hem özel yaşantımızda fark yaratır. Ekip arkadaşlarınızın iletişim ustalığı, şirket huzuru ve başarı için önemli kazançlar oluşturur. Siz ihtiyacınıza uygun eğitimi seçin, biz onu sizin için özelleştirelim.

İletişim: Pozitif Bir Başlangıç

NEDİR?

Pozitif Bir Başlangıç, klişelerden uzak temel iletişim modülüdür. Bu modülde tüm hayatımızın ana nüvesini oluşturan iletişimin doğru esaslar üzerinde yükselmesi için bakış açısının önemi vurgulanmaktadır. Pozitif bir bakış açısı ve başlangıcın tüm iletişim sürecini başarıya götürmesi, beyinde meydana gelen tehdit algısı ve savunma duvarlarının ortadan kaldırması gibi başarı endeksli konulardan oluşmaktadır.

 

NEYE YARAR?

Gerek özgün içeriği, gerekse de uygulamalarda verdiği sonuçlar ele aldığında Pozitif Bir Başlangıç aşağıdaki konularda önemli faydalar sağlamaktadır:

 • Klişelerden uzak içeriği sayesinde katılımcılar samimi ve pratik bilgilerle süreci çözümlerler.

 • Amaç-aksiyon, amaç-fayda bağlantılarının geliştirilmesini, böylelikle nitelikli ve etkili iletişimin kurulmasını sağlar.

 • Beyinde meydana gelen sürecin öğrenilmesi ile iletişim kurarken başarılı olmanın yolları kolaylıkla benimsenir. Ezbere dayalı eğitimlerin aksine, anlaşılmış gerçeklikler sayesinde sürekli gelişim için temel atılmış olur.

 • İletişimi engelleyen ve yok eden unsurların kavranılması, bunlara karşı yöntemlerin öğrenilmesi sonucunda çözümler geliştirilir.

 • Bilimsel içeriği nedeniyle iş yaşantısı, özel hayat, gündelik koşullar farkı olmaksızın tüm durumlar için fayda sağlar.

Kurum İçi İletişim: Ortak Mıyız?

NEDİR?

“Ortak Mıyız?” kurumların iç iletişimini kurgulamak, iyileştirmek, sorunları gidermek ve daha etkin işbirliği yapan uyum içinde çalışan departmanlar oluşturmak üzere hazırlanmış, oldukça özgün ve esnek içeriğe sahip bir iletişim eğitimidir.

Kurumların başarısı işgücünün uyumlu ve verimli olmasına bağlıdır; “Ortak Mıyız?” tam bu noktaya temas eden içeriği, doğru örneklemeleri ile sorunları gidermenize odaklanmıştır. Tüm kurum çalışanlarının kurum çıkarları noktasında ortak olduklarını, aynı gemiyi farklı dümenlerle yönettiklerini anlamalarını sağlayan eğlenceli ve pratik bir programdır.

NEYE YARAR?

 • Organizasyona dahil olan tüm departmanların bir biriyle doğru iletişim ve uyum içerisinde çalışmalarına yardımcı olur.

 • Bireylerin iletişim hatalarının farkına varmalarını, bunların nedenlerini öğrenerek daha etkin iletişim kurmalarını sağlar.

 • Bireylerin empati yeteneği geliştirmelerinde, çözüm odaklı davranış oluşturmalarında oldukça etkili sonuçlar verir.

 • Yanlış anlaşılmalar, tıkanan süreçler, ilerlemeyen projeler yerine, ahenkle ilerleyen bir yapı oluşturmanıza olanak sağlar.

 • Doğru iletişim ile işlemler hız kazanır, büyüme ivmesi artar.

 • Personel sirkülasyonunu azaltır, çalışan sadakatini yükseltir.

İkna ve Müzakere: Benim Evet'im Artık Senin

NEDİR?

İletişimin olmazsa olmazı ikna ve müzakere kabiliyetidir. "Benim Evet'im Artık Senin" eğitimi gerek farkındalık yaratımı gerekse de pratik teknik kullanımı sayesinde kolay uygulanan ve çabuk sonuç alınan bir içerik sunuyor. Özel teknikler bakımından 22 farklı ikna ve müzakere tekniğinin öğrenildiği eğitimde, hem genel iletişimde hem de satıştaki metotların pratik uygulamaları bulunuyor.

NEYE YARAR?

 • Kişilerin amaç doğrultusunda iletişim kurmalarını, amaç-fayda-aksiyon bağlantılarını kullanmalarını sağlar.

 • Kazan-kazan yöntemiyle, ortak çözüm bulunarak çift taraflı tatminin nasıl sağlanacağı ortaya konulur.

 • Kurum içi çatışmaların azaltılması, hedef odaklı iletişimin yaygınlaşması konusunda oldukça etkilidir.

 • Satış ve saha ekiplerinin daha kolay sonuç almasını sağlayarak, şirket büyümesine katkı sağlar.

 • Tekniklerin uygulanması müşteri ilişkileri, satış sonrası hizmetler vb departmanlarda müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.

Kurumsal Algı Yönetimi Teknikleri

NEDİR?

Algı gerçekliktir. Dünyayı olduğu gibi değil, algıladığımız şekliyle anlamlandırırız. Bir kurumun çalışanları, iş ortakları ve müşterileri için ne ifade ettiğini belirleyen ana unsur onun algılanış şekli ve imajıdır. Kurumsal Algı Yönetimi Eğitimi, konusunda ülkemizin en önemli araştırmacı-yazarı A. Serdar Kuru tarafından oluşturuldu. Eğitimin içeriğinde bulunan evrensel algı yönetim ilkeleri çerçevesinde kurumunuzun imajını, algılanış biçimini yönetmek artık sizin elinize.

NEYE YARAR?

 • Katılımcıların kurumsal algı yönetimine dair farkındalığını sağlar. Etkili algı yönetimi teknikleri ile kurumsal imajı yükseltir.

 • Kurum kültürü oluşturma ve geliştirmede beden karizması teknikleriyle başarılı çalışmalar ortaya konmasını sağlar.

 • Marka oluşumu ve gelişiminde duygusal faktörlerin kullanılmasını öne çıkartır.

 • Kurumsal imajın iş ortakları, çalışanlar ve müşteriler nezdinde yükseltilmesine katkıda bulunur.

Kurumlar İçin Zarafet, İş Etiketi ve İmaj

NEDİR?

İnsanlar sizin hakkınızdaki ilk düşüncelerini kişisel imajınıza bakarak oluştururlar ve bu çok kısa bir zaman sürecinde gerçekleşir. Kişisel imajınız iş hayatınızdaki başarınızın temel etkenlerinden biridir çünkü insanlar sizin hakkınızda önemli kararlar alırken sadece mantıksal verilerle değil onların zihinlerinde bıraktığınız ilk izlenimle hareket ederler. İş hayatında içinde bulunacağınız çeşitli durum ve ortamlarda nasıl bir imaj yansıtacağınız en az o işle ilgili bilgi ve tecrübeniz kadar önemlidir. Günümüzün global piyasasında farklı kültürel çevrelerde maksimum olumlu imaj bırakabilmek becerisi son derece önem kazanmıştır. Önemli bir iş görüşmesinde giydiğiniz kıyafetin renginden, el sıkışma biçiminize kadar pek çok ayrıntı o görüşmenin başarılı veya başarısız geçmesinde büyük etken olmaktadır. Ülkemizin en değerli kurum ve kişilerinin zarafet eğitimlerini gerçekleştirmiş eğitmen-yazar Ayça Kuru tarafından gerçekleştirilen eğitimde Alexander tekniği kullanılmaktadır.

NEYE YARAR?

 • İlk izlenimin önemine dair postür ve proporsiyon düzeltiminden, selamlaşmaya; karşılama ve yönlendirmenin nasıl yapılacağına kadarki sürecin etkin olarak öğrenilmesini sağlar.

 • Kurumu temsil eden kişilerin tanışma sürecinden iş yemekleri ve davetlere, kıyafet seçiminden etkili uğurlamaya kadarki süreçleri doğru yönetmesini sağlar.

 • Müşteri ziyaretlerinin kalitesini arttırarak kurumsal imajınızı yükseltir.

 • Katılımcıların kurum içi iletişim, nezaket ve zarafetini arttırarak kurum kültürüne önemli kazanımlar getirir.

Diksiyon ve Güzel Konuşma Teknikleri

NEDİR?

 İletişimi doğru tekniklerle sürdürmek kadar, sosyal amaçlarla başarı odaklı olarak kullanmak, iş yaşantımızın en değerli sosyal becerilerinden biridir. Sesimizi ve beden dilimizi yönetmek, hitabet gücümüzü en üst seviyeye çıkartmak gibi çok önemli becerileri kazanacağınız bu eğitim içeriği kadar uygulamalarıyla da 360 derece çözüm sunuyor. Diksiyon ve güzel konuşma eğitimlerinde akıcı ve anlaşılır konuşma tekniklerini geliştirerek toplum önünde ya da çalışma hayatınızda konuşmanın başarısını nasıl sağlayacağınızı, ne şekilde hitap ederek kendinizi nasıl ifade edeceğinizi öğretmeyi ilke edindik. Kurs bitimi nasıl bir ilerleme izleneceğinize dair bilgiler vererek, hazırlıklarınızın ne şekilde sürmesi gerektiği konusunda destek olmaya devam ediyoruz. Ülkemizin en değerli kurum ve kişilerinin zarafet/diksiyon ve etkili konuşma eğitimlerini gerçekleştirmiş eğitmen-yazar Ayça Kuru tarafından gerçekleştirilen eğitim hem gruplara hem de kişilere uygulamalı sunulmaktadır.

NEYE YARAR?

 • Katılımcılar topluluk önünde konuşurken soluğun nasıl kullanılacağını, nasıl kontrol edilerek yönetileceğini öğrenirler. Böylelikle sunumlar ve konuşmalarda kişinin psikolojik üstünlüğü de elde tutmasına yardımcı olur.

 • Etkili ve güzel konuşma tekniklerinin öğrenimi kişisel başarının yanı sıra kurum temsilinde de fark yaratır, böylelikle kurumsal imajın yükseltilmesine katkı sağlar. 

 • Sunumlarda artikülasyon, hitabet ve beden dili kullanımının uygulamalı olarak öğrenilmesi toplu çalışmalarda verimliliği yükseltir, verilmesi istenen mesajların anlaşılmasına katkı sağlar.

bottom of page